Live-streaming - Regler & villkor

Version: 1.2
Publiceringsdatum: 17/07/2013 00:00 CET

1. Åtkomst till Expekt.com Live-streaming

1.1 Live-streaming hos Expekt.com är endast tillgängligt för de medlemmar som har ett konto hos Expekt Gaming (Gibraltar) Limited och som har pengar på sitt konto. Expekt.com har rätten justera reglerna för åtkomst angående alla eller vissa events, inklusive men ej begränsat till ett visst minimibelopp på ditt konto som du i så fall blir informerad om i förväg.

1.2. Åtkomsten till specifika events beror på din geografiska lokalisering. De events du kan se från det ställe där du befinner dig kommer att visas i matchschemat.

1.3. För tillfället är Expekt.com Live-streaming gratis, men Expekt reserverar sig rätten för att ändra detta och införa avgifter och i så fall kommer du bli meddelad detta i förväg.

1.4. Expekt.com reserverar sig för rätten att neka eller begränsa åtkomsten till Expekt.com live-streaming. Kunder skall också vara medvetna om att allt innehåll på Expekt.com live-streaming kan förändras vid vilken tidpunkt som helst.

1.5. Kunder till Expekt.com live-streaming godkänner de här reglerna och villkoren.

2. Tekniska krav

2.1. För bra kvalité på live-streaming rekommenderar Expekt.com DSL eller Internet-uppkoppling på minst 1,000 kbps.

2.2. Följande rekommenderas också: 1GB RAM, 2 GHz processor och Adobe Flash Player Version 9.0.115 eller högre.

3. Tidsfördröjning

3.1. Även om Expekt.com live-streaming heter “LIVE” så kan alla sändningar ha en viss fördröjning beroende på bla. internetuppkoppling. Expekt Gaming (Gibraltar) Limited har inget ansvar för eventuella förluster pga. t.ex. fördröjningar i Expekt.com Live Streaming.

4. Ansvarsfriskrivning

4.1. Expekt Gaming (Gibraltar) Limited kan inte och garanterar inte heller att Expekt.com live-streaming fungerar utan avbrott eller problem och/eller att den fungerar väl tillsammans med andra programvaror.

4.2. Expekt Gaming (Gibraltar) Limited är ej ansvarig för eventuella direkta eller indirekta förluster som t.ex. data och pengar på grund av funktionaliteten i Expekt.com live-streaming.

5. Rättigheter till intellektuela tillgångar

5.1. Rättigheten till användandet av Expekt.com live-streaming är endast för privat bruk. Det är strängt förbjudet att kopiera, spara, förändra eller förmedla vidare Expekt.com live-streaming och dess innehåll.

5.2. Kunder är strängt förbjudna att sända ut Expekt.com live-streaming till en offentligt källa oavsett om det sker gratis eller mot betalning eller stötta andra som gör det.

5.3. Allt innehåll i Expekt.com live-streaming är skyddat genom tredje part.

5.4. Den som bryter mot de här reglerna riskerar juridiska konsekvenser, antingen av Expekt Gaming (Gibraltar) Limited eller tredje part.

6. Allmänt

6.1. Expekt Gaming (Gibraltar) Limited reserverar sig rätten att ändra dessa regler och villkor när som helst efter eget gottfinnande. Även om en ändring kommer at meddelas är det kundens ansvar att se över dessa regler och villkor för att säkerställa fortsatt överenskommelse. Användandet av Expekt.com Live Streaming räknas som acceptans av dessa regler och villkor och ändringar som kan äga rum.

6.2. Dessa regler och villkor regleras av regeringen av Gibraltar.